Liên kết website
bn_qc
 

Đảng ủy

CHI BỘ BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

NHIỆM KỲ 2015-2020

       

BÍ THƯ CHI BỘ: BS CKI Võ Viết Ánh

Số điện thoại cố định: 0563850325
Số điện thoại di động: 0914017483
Email: bsvovietanh@gmail.com

 

       

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ: BS CKI Võ Ngọc Phải 

Số điện thoại cố định: 0563.750777
Số điện thoại di động: 0914100829
Email: bsvongocphai@yahoo.com.vn

 

 
       
CHI ỦY VIÊN: ThS Nguyễn Thu

Số điện thoại cố định: 0563650694
Số điện thoại di động: 0976890122

 

 

 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0256.3850402
Đường dây nóng: 0965061919
Tin bài mới nhất
Hoatdong
Hotline
NKT
VOOF
vpdt
HTQLBV
Phapdien
CongBao
bnkt