Liên kết website
bn_qc
 

Phòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Cơ cấu tổ chức Phòng Điều dưỡng:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện PHCN mới thành lập tháng 07/2015

Nhân lực ban đầu là 01 Cử nhân điều dưỡng

CN Châu Thị Thu Hương Trưởng phòng

SĐT: 0942317892

Email: cnchauthuhuong@gmail.com


II. Chức năng nhiệm vụ Phòng Điều dưỡng:

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định.

3. Đầu mối xây dựng các qui định, qui trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh cho phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện chuyên khoa để trình hội đồng Bệnh viện xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các qui định, kỹ thuật chuyên môn.

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ,vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo qui định

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng,bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý trong bệnh viện.

7. Phối hợp với Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

8. Phối hợp với phòng KHTH thực hiện tập huấn năng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công. 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0256.3850402
Đường dây nóng: 0965061919
Tin bài mới nhất
Hoatdong
Hotline
NKT
VOOF
vpdt
HTQLBV
Phapdien
CongBao
bnkt