Liên kết website
bn_qc
 

Phòng Tổ chức hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

I. Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức –Hành chính

Nhân lực phòng Tổ chức – Hành chính:
1 - Lê Văn Lam - Sinh ngày 01/9/1964 - Trình độ: CN kinh tế - Chức danh: Trưởng phòng
2 - Võ Quốc Ky - Sinh ngày 20/10/1973 - Trình độ Ths: CN kinh tế - Chức danh: Phó Trưởng phòng
3 - Lê Văn Danh - Sinh ngày 06/10/1967 - Trình độ: Công nhân điện nước - Chức danh: Công nhân điện nước.
4 - Nguyễn Văn Thanh - Sinh ngày 01/9/1964 - Trình độ: Công nhân điện nước - Chức danh: Công nhân điện nước.

5 - Lê Văn Học - Sinh ngày 22/12/1984 - Trình độ: Lái xe - Chức danh: Lái xe.
6 - Phan Thị Hoa - Sinh ngày 13/3/1972 - Trình độ: TH Văn thư lưu trữ - Chức danh: Văn thư+thủ quỹ
7 - Nguyễn Thị Năm - Sinh ngày 16/7/1968 - Trình độ: Hộ lý - Chức danh: Cấp dưỡng
8 - Nguyễn Thị Kim Yến - Sinh ngày 20/12/1987 - Trình độ: Hộ lý - Chức danh:Cấp dưỡng.


II.Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác Tổ chức - Hành chính trong bệnh viện.

-.Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tham mưu đào tạo nhân lực, tham mưu tuyển dụng nhân lực theo thẩm quyền để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ CB-VC theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương nơi bệnh viện hoạt động để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham mưu Giám đốc trong Quản lý nhân lực; lao động tiền lương, chế độ, chính sách; công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với CBVC và người bệnh trong bệnh viện. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch, quản lý vườn hoa cây cảnh; Điện; Bảo vệ trật tự trị an.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoág trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ báo cáo công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Tổ chức và quản lý hoạt động của bộ phận cấp dưỡng phục vụ bệnh nhân

 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0256.3850402
Đường dây nóng: 0965061919
Tin bài mới nhất
Hoatdong
Hotline
NKT
VOOF
vpdt
HTQLBV
Phapdien
CongBao
bnkt