Liên kết website
bn_qc
 

Thông tin Lãnh đạo


  


      

Phó Giám đốc Phụ trách: Bs CKI Võ Ngọc Phải
Số điện thoại cố định:02563.750777
Số điện thoại di động:0914100829
Email:bsvongocphai@yahoo.com.vn
      
Phó Giám đốc: Bs CKI Đặng Văn Lộc
Số điện thoại cố định: 02563.650695
Số điện thoại di động:0989911160
Email:bsdangvanloc@gmail.com

 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0256.3850402
Đường dây nóng: 0965061919
Tin bài mới nhất
Hoatdong
Hotline
NKT
VOOF
vpdt
HTQLBV
Phapdien
CongBao
bnkt