Liên kết website
bn_qc
 

Văn bản cấp Bộ


Quyết định 5344/QĐ-BYT ngày 22/11/2017 Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa.

Thông tư 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017  Bãi bỏ một một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Công văn 3639/BYT-KCB ngày 27/6/2017 về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0256.3850402
Đường dây nóng: 0965061919
Tin bài mới nhất
Hoatdong
Hotline
NKT
VOOF
vpdt
HTQLBV
Phapdien
CongBao
bnkt