Tin tức

Bảng giá vật tư Y tế

BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

STT TÊN VẬT TƯ Y TẾ NƯỚC SX ĐVT ĐƠN GIÁ QUYẾT ĐỊNH
1 Áo cột sống Việt Nam Cái 220,000.00 840/QĐ-SYT
2 Áo nẹp cột sống
thắt lưng
Việt Nam Cái 95,000.00 840/QĐ-SYT
3 Băng cuộn Việt Nam Cuộn 1,087.00 840/QĐ-SYT
4 Băng dính vải
2.5x 5m
Việt Nam Cuộn 16,338.00 840/QĐ-SYT
5 Băng thun hai
móc 0.075m x 2m
Việt Nam Cuộn 6,825.00 840/QĐ-SYT
6 Bơm tiêm 10ml Việt Nam Cái 1,050.00 840/QĐ-SYT
7 Bơm tiêm 1ml Việt Nam Cái 670.00 840/QĐ-SYT
8 Bơm tiêm 5ml Việt Nam Cái 670.00 840/QĐ-SYT
9 Bông hút Việt Nam Kg 158,550.00 840/QĐ-SYT
10 Dây thở oxy 2
nhánh dài 2m
Việt Nam Bộ 4,290.00 840/QĐ-SYT
11 Dây thở oxy 2
nhánh người lớn
Việt Nam Bộ 4,410.00 840/QĐ-SYT
12 Dây thở oxy 2
nhánh trẻ em
Việt Nam Bộ 4,410.00 840/QĐ-SYT
13 Dây truyền dịch Việt Nam Bộ 2,919.00 840/QĐ-SYT
14 Dung dịch sát
khuẩn tay
Việt Nam Chai 28,400.00 840/QĐ-SYT
15 Găng tay dài
sise 7
Việt Nam Đôi 1,190.00 840/QĐ-SYT
16 Găng tay dài
sise 7,5
Việt Nam Đôi 1,190.00 840/QĐ-SYT
17 Găng tay khám Việt Nam Đôi 757.00 840/QĐ-SYT
18 Găng tay khám
top glove
Malaysia Đôi 953.40 840/QĐ-SYT
19 Kim châm cứu số
1
Trung Quốc Cái 310.00 840/QĐ-SYT
20 Kim châm cứu số
2
Trung Quốc Cái 315.00 840/QĐ-SYT
21 Kim châm cứu số
3
Trung Quốc Cái 330.00 840/QĐ-SYT
22 Kim châm cứu số
4
Trung Quốc Cái 350.00 840/QĐ-SYT
23 Kim châm cứu số
5
Trung Quốc Cái 440.00 840/QĐ-SYT
24 Kim châm cứu số
6
Trung Quốc Cái 650.00 840/QĐ-SYT
25 Kim châm cứu số
7
Trung Quốc Cái 750.00 840/QĐ-SYT
26 Kim tiêm 18G Việt Nam Cái 350.00 840/QĐ-SYT
27 Thông Foley 2
nhánh 14
Việt Nam Cái 8,421.00 840/QĐ-SYT
28 Thông Foley 2
nhánh 16
Việt Nam Cái 8,421.00 840/QĐ-SYT
29 Túi đựng nước
tiểu 2000 ml
Malaysia Cái 3,940.00 840/QĐ-SYT
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 - 2023 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status