Tin tức

Bệnh viện PHCN tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BYT

Bệnh viện PHCN tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BYT

BVPHCNBINHDINH.COM.VN »

18/12/2017 | 10:29

            Bệnh viện PHCN
tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BYT về kế hoạch đo
lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của
cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017

 Trong
những năm qua, Bộ Y tế ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện các biện
pháp để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y
tế xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở khám, chữa bệnh
hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Nhằm
đánh giá việc triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết
định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh”, Quyết
định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở
y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” và Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016
ban hành “Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam”, Bộ Y tế xây dựng “Kế
hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục
vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện năm 2017” với
các nội dung như sau:

1. Mục đích:

– Đo
lường sự hài lòng của người bệnh theo nội dung quy định về cải cách hành chính
của Chính phủ; đánh giá những kết quả đã đạt được đồng thời cũng tìm ra những
khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại sau một thời gian triển khai các kế hoạch
của Bộ Y tế, làm cơ sở để xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, điều
chỉnh các giải pháp, biện pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động, hướng
tới sự hài lòng của người bệnh.

– Tổ
chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trước
mắt tập trung vào các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh;
bình xét, lựa chọn nhân tố tích cực, ghi nhận, khen thưởng kịp thời những thành
tích đã đạt được của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình triển
khai thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới sự hài
lòng của người bệnh.

2. Yêu cầu:

– 100%
các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện trực thuộc các học viện nhà trường trực
thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh tổ chức tự chấm
điểm đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc “Đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ  của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở
y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người
bệnh”, theo Tiêu chí chấm điểm năm 2017, báo cáo kết quả về Bộ Y tế.

– Tổ
chức phúc tra chéo giữa các bệnh viện và thẩm định kết quả tự chấm điểm của
bệnh viện.

– Công
tác đánh giá tự chấm điểm, phúc tra chéo và thẩm định kết quả tự chấm điểm của
các bệnh viện phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức,
tránh lãng phí.

Cụ thể, sự hài lòng của người bệnh với
các bệnh viện sẽ được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí gồm: Nhóm chỉ số về tiếp
cận (từ nhà đến cơ sở cung cấp dịch vụ, biển báo, chỉ dân); nhóm chỉ số về minh
bạch thông tin và thủ tục hành chính; nhóm chỉ số về cơ sở vật chất; nhóm chỉ
số về nhân viên y tế; nhóm chỉ số về kết quả cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, bổ sung thêm một số tiêu chí
mang tính đặc thù của dịch vụ y tế là đánh giá sự hài lòng và ý kiến của người
bệnh đối với việc chi phí đồng chi trả các kỹ thuật, thuốc men trong dịch vụ y
tế của từng người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế…

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm
Lê Tuấn đề nghị các đơn vị trong toàn ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát việc thực hiện, phát hiện kịp thời những cá nhân, tập thể điển
hình đề xuất với cơ quan có thẩm quyền kịp thời khen thưởng, nghiêm túc xử lý
các vi phạm.

Theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, sự hài
lòng của người bệnh là thước đo quan trọng phản ánh quá trình đổi mới phát
triển ngành Y tế và của từng cơ sở y tế. Do vậy, một mặt các cơ sở y tế cần tổ
chức thực hiện thật tốt. Mặt khác, cần tăng cường tuyên truyền, giải thích để
người bệnh, người dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ khi đi khám bệnh, chữa bệnh
có trách nhiệm thực hiện nội quy, quy định của bệnh viện, tôn trọng cán bộ y tế…

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y
tế Bình Định về triển khai thực hiện kế hoạch theo Quyết định 1333/QĐ-BYT, Bệnh
viện PHCN triển khai nội dung đến các khoa phòng và toàn thể CBVC bệnh viện;
thành lập đoàn tự kiểm tra bệnh viện, hoàn tất các nội dung báo cáo Sở Y tế
trước ngày 30/12/2017.

Y tế là
một trong những lĩnh vực dịch vụ vì vậy chỉ số hài lòng của người bệnh là tiêu
chí dùng để đo lường sự đáp ứng của các cơ sở khám, chữa bệnh đối với những
mong đợi của người bệnh đối với các dịch vụ y tế. Sự hài lòng của người bệnh
chính là mối quan tâm hàng đầu để đảm bảo chất lượng và kết quả của các dịch vụ
y tế. Những kết quả đánh giá được từ sự hài lòng của người bệnh rất có ý nghĩa
trong việc lập kế hoạch chương trình, đánh giá và xác định các khu vực có tiềm
năng cải thiện. Thêm vào đó, những kết quả này cũng cung cấp một thang đo về sự
yếu kém của dịch vụ và làm cơ sở cho việc đưa ra những giải pháp để khắc phục
những yếu kém đó. 

Trong
thời gian qua bệnh viện đã xem sự hài lòng của người bệnh là tài sản vô giá của
đơn vị. Bệnh viện không thể phát triển và tăng trưởng khi mà việc đáp ứng sự
hài lòng của người bệnh không gắn liền với sự đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật
chất và trang thiết bị trong chiến lược phát triển của mình. Thực hiện quy tắc
ứng xử do Bộ Y tế ban hành, bệnh viện đã xây dựng thành chương trình hành động
và có các giải pháp triển khai hiệu quả. Bệnh viện đã tăng cường công tác tập
huấn và trau dồi về các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử phù hợp với từng
người bệnh, xây dựng mối quan hệ tốt với người bệnh, đo lường sự hài lòng của
người bệnh thường xuyên theo qui định để xác định các vấn đề liên quan đến
người bệnh và thực hiện các bước để khắc phục vấn đề còn thiếu sót, làm cơ sở
vững chắc cho việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo như lời Bộ
trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến đã từng nói: “lấy người bệnh làm
trung tâm cho mọi hoạt động khám bệnh và điều trị”./.

 

 

 

 

Lên đầu trang   Trở lại  
 
Hoạt động chuyên môn
Mùa xuân và sức khỏe người cao tuổi – 22/02/2018
Bệnh viện Phục hồi chức năng phối hợp với Trung tâm Quốc tế IC triển khai chương trình tập huấn Xác định người khuyết tật vận động và quản lý, sử dụng dụng cụ trợ giúp – 01/02/2018
Bệnh viện PHCN tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BYT – 18/12/2017
Bế giảng Lớp chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 Bộ Y tế của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương. – 13/10/2017
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định tổ chức lễ khai giảng lớp chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương tại Bình Định năm 2017 – 12/09/2017
Dự án “Vượt lên tất cả” của Tổ chức Trung tâm Quốc tế (IC) – Cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật vận động. – 06/02/2017
Triển khai Dự án “Hỗ trợ người khuyết tật vận động tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020” – 06/02/2017
Công suất sử dụng giường bệnh của Bệnh viện PHCN tỉnh tăng 1,42 lần – 26/01/2017
Vận động trị liệu và các vấn đề liên quan – 06/10/2016
Lễ phát động, ký cam kết chiến dịch vệ sinh tay và tọa đàm nhân Ngày Điều dưỡng thế giới 12.5.2016. – 16/05/2016
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định triển khai phương pháp điều trị mới bằng Máy điện trường cao áp – 14/01/2016
Điều trị bằng cấy chỉ – 02/10/2015
Điều trị bằng siêu âm – 21/08/2015
Điều trị bằng PARAFFIN – 20/08/2015
Điều trị bằng máy kéo dãn cột sống – 25/07/2015
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định triển khai phương pháp điều trị mới bằng Phục hồi chức năng kết hợp Y học cổ truyền – Một hướng đi mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh – 24/07/2015
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status