Tin tức

Khoa nội – Y học cổ truyền

                                              

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
   KHOA NỘI – Y HỌC CỔ TRUYỀN

         Căn cứ thông
tư số 01/ 2014/TT – BYT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế Qui định chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa YHCT trong bệnh viện nhà nước.
Căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, phù hợp với tình hình nhân lực và thống kê tình
hình bệnh tật tại bệnh viện trong các năm qua. Theo đề nghị của Trưởng phòng tổ
chức hành chính. Giám đốc Bệnh viện PHCN Bình Định ban hành qui chế hoạt động
của khoa Nội – YHCT.

Chương I: QUI ĐỊNH
CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Qui chế này
qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, nhân lực, cơ sở vật chất và
trang thiết bị của khoa Nội – YHCT của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình
Định.

Điều 2. Vị trí , chức
năng

1.Vị trí: Khoa Nội – Y học cổ truyền là khoa lâm sàng chuyên môn
kỹ thuật của bệnh viện, kết hợp YHCT- YHHĐ trong khám chữa bệnh tại bệnh viện.
2. Chức
năng:

2.1.Tham mưu cho giám đốc BV về
công tác khoa Nội và phát triển y dược cổ truyền tại BV. Phụ trách khám điều
trị bệnh lý nội khoa bằng YHHĐ kết hợp YHCT.

2.2.Khám bệnh, chữa bệnh, PHCN
bằng YHCT; kết hợp YHCT với YHHĐ.

2.3.Triển khai công tác y dược cổ
truyền của bệnh viện.

2.4. Nghiên cứu khoa học và chỉ
đạo tuyến.

Điều 3: Nhiệm vụ

3.1.Khám bệnh, chữa bệnh:

a) Khám
bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú.

b)Tham mưu cho Giám đốc BV xây
dựng qui chế phối hợp với khoa phòng chức năng để triển khai kết hợp YHCT với
YHHĐ trong khám bệnh, chữa bệnh.

c)Đầu mối triển khai YHCT với
YHHĐ.

d)Triển khai thực hiện qui chế
chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật về YHCT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

Đ)Sử dụng các phương pháp kỹ
thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của YHHĐ để khám chữa bệnh và nghiên
cứu khoa học.

e) Tham gia hội nghị, hội thảo
khoa học về Nội khoa và y học cổ truyền.

3.2. Công tác chỉ đạo tuyến:

Khoa Nội – Y học cổ truyền phụ trách công tác chỉ đạo
tuyến của Bệnh viện về mảng YHCT khi có yêu cầu.

3.3. Công tác truyền thông, giáo
dục sức khỏe:

a) Chủ dộng tuyên truyền, phổ
biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, và chăm sóc sức khỏe
trong bệnh viện và cộng đồng;

b) Phối hợp với đơn vị có liên
quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục
thuốc thiết yếu do Bộ y tế ban hành.

Chương II: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Quy
mô giường bệnh

Khoa Nội –
YHCT có quy mô từ 25 giường bệnh nội trú. Bao gồm bộ phận điều trị nội trú, bộ
phận điều trị ngoại trú.

2. Cơ
cấu tổ chức

Khoa Nội – YHCT do 01 PGĐ kiêm
trưởng khoa và các phó trưởng khoa, việc bổ nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa
do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

a) Bộ
phận khám bệnh, điều trị ngoại trú:


Khu vực khám bệnh;


Khu vực điều trị ngoại trú có giường bệnh.

b) Bộ
phận điều trị nội trú:


Khu vực điều trị nội trú

Điều 5. Số lượng người làm việc của khoa

Giám đóc Bệnh viện chỉ đạo các
phòng chức năng phối hợp với Khoa Nội – YHCT
xây dựng đề án vị trí làm việc và số lượng người làm việc, cơ cấu theo
chức danh nghề nghiệp, viên chức làm việc của Khoa thực hiện Nghị định số
41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 5 năm 2012 của Chình phủ Quy định về vị trí
việc làm trong đơn vị sự nghiệp.
Điều 6. Hoạt động của Khoa

1. Hoạt
động của bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú

a) Tổ
chức tiếp đón người bệnh theo quy trình;

b)Tùy theo tình trạng của người
bệnh, y bác sĩ thực hiện khám bệnh, kê đơn, ghi sổ y bạ; điều trị ngoại trú
theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; chuyển người bệnh vào bộ phận điều
trị nội trú của khoa;

c)Đối với người bệnh điều trị
ngoại trú, y bác sĩ thực hiện các phương pháp điều trị dùng thuốc, không dùng
thuốc của YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ và các kỹ thuật CLS phù hợp với tình
trạng bệnh;

d)Thực hiện việc kê đơn, nhận
thuốc, cấp phát thuốc, ghi chép hồ sơ, tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp
luật.

2. Hoạt
động của bộ phận điều trị nội trú

Tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa
bệnh và kết hợp phương pháp khám chữa bệnh YHCT với YHHĐ, trong quá trình điều
trị nội trú theo dõi diễn biến của bệnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp;

Thực hiện hoạt động theo quy định
tại Điểm d Khoản 1 Điều này;

Tổ chức nhận thuốc từ bộ phận
Dược, cấp phát thuốc cho người bệnh nội
trú;

Theo dõi tác dụng không mong muốn
của thuốc.

Chương III: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ
TRANG THIẾT BỊ

Điều 7. Địa điểm và cơ sở vật chất

Khoa Nội – YHCT được bố trí ở địa
điểm phù hợp, bộ phận của khoa phải được bố trí thuận tiện cho việc triển khai
hoạt động của khoa, có đủ phương tiện và trang thiết bị hành chính cho nhân
viên làm việc.

Phòng khám bệnh, phòng điều trị
nội trú, ngoại trú bảo đảm an toàn, sạch sẽ, bố trí phòng liên hoàn hợp lý cho
việc khám bệnh, chữa bệnh.

Xây dựng, chăm sóc và phát huy
vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu được Bộ trưởng Bộ Y tế ban
hành; bộ tranh cây thuốc mẫu tại Khoa YHCT để phục vụ công tác giáo dục sức
khỏe…

Điều 8. Trang thiết bị y tế

Trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa
bệnh của Khoa Nội – YHCT được thực hiện theo Quyết định số 1509/QĐ-BYT
ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị
y tế thiết yếu, phù hợp với quy mô và
hoạt động của Khoa.

Chương IV: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Mối quan hệ với Khoa, Phòng khác trong bệnh viện

Phối hợp với khoa Dược lập
kế hoạch, dự trù, triển khai cung ứng dược liệu, vị thuốc YHCT và thuốc thành
phẩm.

Phối hợp với các khoa lâm
sàng:

a) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn kiến thức về
YHCT;

b)Khám bệnh, chữa
bệnh bằng phương pháp YHCT; kết hợp YHCT với YHHĐ trong điều trị và
nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với các khoa CLS thực hiện các phương pháp, kỹ thuật hiện đại phục
vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; nghiên cứu
khoa học.

Phối hợp với các phòng chức
năng thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc bệnh viện giao.

Điều 10. Mối quan hệ với bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định

Khoa YHCT chịu sự chỉ đạo về
chuyên môn kỹ thuật YHCT của Bệnh viện YHCT cùng cấp;

Tiếp nhận chuyển giao kỹ
thuật YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ từ bệnh viện YHCT tuyến trên và bệnh viện
YHCT cùng cấp.

Điều 11. Mối quan hệ với các đơn vị khác trên địa bàn

Phối hợp với Hội Đông y, Hội
Châm cứu, Hội dược liệu, Hội Y học, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị khác
có liên quan để thực hiện công tác phát triển YHCT và mảng Nội khoa.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày Giám đốc bệnh viện ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó
khăn vướng mắc các khoa phòng, cá nhân phản ánh để giám đốc xem xét sữa chữa bổ
sung.

Một số hình ảnh:

Thủy nhiệt trị liệu Mát-xa bằng máyBài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 - 2024 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status