Tin tức

Phòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Cơ cấu tổ chức Phòng Điều dưỡng:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện PHCN mới thành lập tháng
07/2015

Nhân lực ban đầu là 01 Cử nhân điều dưỡng

CN Châu
Thị Thu Hương Trưởng phòng

SĐT: 0942317892

Email: cnchauthuhuong@gmail.com


II. Chức năng nhiệm vụ Phòng
Điều dưỡng:

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám
đốc bệnh viện phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định.

3. Đầu mối xây dựng các qui định, qui trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc
người bệnh cho phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện chuyên khoa để trình hội đồng
Bệnh viện xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng
các qui định, kỹ thuật chuyên môn.

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật
tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát
chất lượng dụng cụ,vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo
qui định

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển
dụng,bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý trong bệnh
viện.

7. Phối hợp với Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện công tác kiểm tra vệ
sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

8. Phối hợp với phòng KHTH thực hiện tập huấn năng cao trình độ cho điều
dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực
hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật
viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong
bệnh viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status