Tin tức

Phòng Tài chính Kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. Cơ
cấu tổ chức:

1. Tổng số CBVC : 03 nhân viên

– CN Nguyễn Thị Lộc – Trưởng
phòng

– KTTH Phan Thị Hồng Minh – Nhân
viên kế toán

– CN Đinh Thị Cẩm Giang – Nhân
viên kế toán

2. Trình độ:

– Đại học: 02

– Trung học:
01


II.
Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

– Kế
toán dự toán ngân sách
– Kế toán tiền gửi kho bạc
– Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội
– Kế toán thanh toán bảo hiểm y tế
– Kế toán Dược, vật tư
– Kế toán công nợ
– Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
– Kế toán theo dõi thuế.
– Kế toán thanh toán
– Kế toán tổng hợp

2. Nhiệm vụ:
– Quản lý công tác tài chính của bệnh viện
– Tổ chức thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo công tác kế
toán.
– Xây dựng định mức, khoán chi một số nội dung, tham gia
xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.
– Lập và chấp hành dự toán chi tiêu ngân sách bệnh
viện.
– Định kỳ báo cáo quyết toán, phân tích tình hình tài
chính bệnh viện.
– Tổ chức quản lý lưu trữ chứng từ tài liệu kế
toán theo quy định.

     Để quản lý tốt công tác tài chính bệnh viện, phòng tài chính đã triển
khai phân quyền sử dụng phần mềm kế toán MISA cho các bộ phận: kế toán dự toán
ngân sách, kế toán tiền gửi kho bạc, kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp. Các
bộ phận khác như: kế toán dược làm nhiệm vụ theo dõi nhập xuất thuốc, vật tư,
hoá chất, thu viện phí, thanh toán BHYT.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status