Tin tức

Phòng Tổ chức hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

I. Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức –Hành chính

Nhân lực phòng Tổ chức – Hành chính:
1 – Lê Văn
Lam – Sinh ngày 01/9/1964 – Trình độ: CN
kinh tế – Chức danh: Trưởng
phòng
2 –
Quốc Ky – Sinh ngày 20/10/1973 – Trình độ Ths: CN
kinh tế – Chức danh: Phó Trưởng
phòng

3 – Lê Văn DanhSinh ngày 06/10/1967 – Trình độ: Công
nhân điện nước
– Chức danh: Công
nhân điện nước.

4 – Nguyễn Văn
Thanh – Sinh ngày 01/9/1964 – Trình độ: Công
nhân điện nước
– Chức danh: Công
nhân điện nước.

5 – Lê Văn Học – Sinh ngày 22/12/1984 – Trình độ: Lái xe – Chức danh: Lái xe.
6 – Phan
Thị Hoa – Sinh ngày 13/3/1972 – Trình độ: TH Văn
thư lưu trữ
– Chức danh: Văn
thư+thủ quỹ
7 – Nguyễn
Thị Năm
Sinh ngày 16/7/1968 – Trình độ: Hộ lý – Chức danh: Cấp dưỡng
8 – Nguyễn Thị Kim Yến – Sinh ngày 20/12/1987 – Trình độ: Hộ lý – Chức danh:Cấp dưỡng.


II.Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp
của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác
Tổ chức – Hành chính trong bệnh viện.

-.Căn cứ vào nhiệm vụ chung
của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tham mưu đào tạo
nhân lực, tham mưu tuyển dụng nhân lực theo thẩm quyền để trình giám đốc xét
duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác
cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo
theo quy định. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các
khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ
đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Xây dựng lề lối làm việc
và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ
chức thực hiện. Tổ chức tốt công tác
quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản,
lưu trữ hồ sơ CB-VC theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh
viện.

– Quan hệ chặt chẽ với các
tổ chức đảng, chính quyền địa phương nơi bệnh viện hoạt động để phối hợp công
tác trong công việc có liên quan.

– Đảm bảo công tác tiếp
khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

– Tham mưu Giám đốc trong
Quản lý nhân lực; lao động tiền lương,
chế độ, chính sách; công tác cán bộ, đề
bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

– Tổ chức thực hiện các chế
độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với CBVC và người bệnh trong
bệnh viện. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết
bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

– Phối hợp với các đoàn thể
quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị,
chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái
độ phục vụ. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh
viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách
xã hội.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng,
vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện. Quản lý các phương tiện vận tải của
bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện việc
sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch, quản lý
vườn hoa cây cảnh; Điện; Bảo vệ trật tự
trị an.

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ
nước sạch, cung ứng điện, để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh
sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoág trong bệnh viện.
Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

– Tham gia kiểm tra công tác
bảo hộ lao động trong bệnh viện.

– Định kỳ báo cáo công tác
cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh
viện.

– Tham gia nghiên cứu xây
dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và
tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống
lãng phí, tham ô.

– Tổ chức và quản lý hoạt động của bộ phận cấp
dưỡng phục vụ bệnh nhân


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status