Tin tức

Thông tin Lãnh đạo

      

Giám đốc: Bs CKI Võ Viết Ánh
Số điện thoại cố định: 0563.850251
Số điện thoại di động: 0914017483
Email: bsvovietanh@gmail.com

      

Phó Giám đốc: Bs CKI Võ Ngọc Phải
Số điện thoại cố định:0563.750777
Số điện thoại di động:0914100829
Email:bsvongocphai@yahoo.com.vn

      
Phó Giám đốc: Bs CKI Đặng Văn Lộc

Số điện thoại cố định: 0563.650695
Số điện thoại di động:0989911160
Email:bsdangvanloc@gmail.com

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 - 2024 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status